Dla akcjonariuszy

Wezwanie nr 5.

Komplementariusz Spółki Allepharm Limtied SKA z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie osobiście lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Spółki.
Ponadto informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydany przez Spółkę wygasa w z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

Wezwanie nr 4.

Komplementariusz Spółki Allepharm Limtied SKA z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie osobiście lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Spółki.
Ponadto informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydany przez Spółkę wygasa w z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Wezwanie nr 3.

Komplementariusz Spółki Allepharm Limtied SKA z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie osobiście lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Spółki.
Ponadto informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydany przez Spółkę wygasa w z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Wezwanie nr 2.

Komplementariusz Spółki Allepharm Limtied SKA z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie osobiście lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Spółki.
Ponadto informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydany przez Spółkę wygasa w z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Wezwanie nr 1.

Komplementariusz Spółki Allepharm Limtied SKA z siedzibą w Warszawie wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie osobiście lub wysyłając je pocztą na adres siedziby Spółki.
Ponadto informujemy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydany przez Spółkę wygasa w z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.